;
Събития

Професионално-квалификационна програма „Сомелиер“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Лектор: Иван Македонски Участници: Програмата е подходяща за всички, които обичат виното и желаят да станат професионалисти в тази област. Целта на програмата е да запознае курсистите детайлно с всички моменти от винопроизводството, технология на дегустацията, кулинарни технологии, сомелиерство, винен туризъм и др. Обучението се осъществява чрез теоретични и практически часове по изучаваните теми за придобиване на професионална квалификация \u2013 сомелиер. Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година). Лекционният план на програмата обваща по 7 курса на семестър и включва теоретични и практически часове по изучаваните теми. По време на всяко практическо занятие ще бъдат дегустирани до 6 вина, съобразени с теоретичната част. Завършването на програма става с полагане на държавен изпит след покриване на необходимия брой кредити.  Курсистите, завършили успешно програмата получават Свидетелство за професионална квалификация \u201EСомелиер\u201C (НКПД - 2020 г., код 5131 - 2006 'Сомелиер'). Завършилите получават управленски, технологични и специфични професионални знания и умения, които им дават възможност да се реализират конкурентно в сферата на ресторантьорството, туризма и винения сектор. Иван Македонски е винен експерт, който през последните 8 години води курсове на различна винена тематика в CASAVINO и реализира майсторски класове и авторски проекти, свързани с вино и храна. Срок за записване: 30 септември 2020 г. Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 500 лв. Учебна такса за един семестър: 750 лв. За доп. информация и записване: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Нов български университет Корпус 2, Офис 208 ул. 'Монтевидео' 21 гр. София Тел.: 02\/ 8110 110 (подменю 6 - за продължаващо обучение) E-mail: uppo@nbu.bg