;
Събития

„Театрална совалка 2020“ - online представя: „Жени, Майки, Актриси - МОЖЕМ ЗАЕДНО” - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Youtube: New Bulgarian University Facebook: Университетски театър НБУ Организатори: Университетски театър департамент \u201EТеатър\u201C \u201EЖени, Майки, Актриси-МОЖЕМ ЗАЕДНО\u201C е видеофилм на платформата \u201EАртисти за НЕнанасилие\u201C и е част от кампанията за НЕнасилие сред децата ни \u201EНЯМА НЕВИННИ НАБЛЮДАТЕЛИ\u201C. Партньори в кампанията на НБУ са МОН, САБ и Столична община. Ще допуснеш ли да пропуснеш станция \u201EТвоят дом\u201C?