;
Събития

„Театрална Совалка 2020” - ONLINE представя спектакъла „Все туй копнение в духът...” - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Youtube: New Bulgarian University Facebook: Университетски театър НБУ Организатори: Университетски театър департамент \u201EТеатър\u201C Водещ на \u201EТеатрална Совалка 2020\u201C\u2013 online: проф. д-р Ева Волицер Участници: проф. д-р Ева Волицер и студенти от курс OOKY002 \u201EАктьорско майсторство за всички\u201C Стихове на П. К. Яворов представят проф. Ева Волицер и студентите от курс OOKY002 \u201EАктьорско майсторство за всички\u201C. Курсът е един от многобройните курсове по изкуства предлагани от Факултета за базово образование. Към курса има нестихващ интерес от студенти, които вече втора година продължават практиките и обучението си в него. Стихотворенията на гениалния поет са избор на всеки един от студентите, които с голяма любов, вдъхновение и одухотвореност ги изпълняват. Музиката на Шопен създава красива атмосфера, наситена с дълбоки чувства, копнеж, тъга и просветления. Ще допуснеш ли да пропуснеш станция \u201EТвоят дом\u201C?