;
Събития

„Театрална совалка 2020“ - online представя „Тошко Африкански” - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Youtube: New Bulgarian University Facebook: Университетски театър НБУ Организатори: Университетски театър департамент \u201EТеатър\u201C \u201EТеатрална совалка 2020\u201C - online представя на 1 юни от 11:00 часа: \u201EТошко Африкански\u201D от Ангел Каралийчев - прочетен и нарисуван от студенти от програма \u201EТеатър\u201C \u2013 първи курс с преподавател доц. д-р Ася Иванова. В началото на пролетния семестър преподаватели и студенти се изправихме пред предизвикателството да учим актьорско майсторство онлайн! Много от нас имаха съмнения и въпроси \u2013 възможно ли е това? Благодарение на извънредната ситуация открихме нови начини за протичането на учебния процес от домовете ни \u2013 в някои случай с потърпевши роднини или съседи. Аудио записът на \u201EТошко Африкански\u201C е в резултат от първоначалната ни работа в два от курсовете на студентите първа година от програма \u201EТеатър\u201C. Вдъхновени от инициативата \u201EПрочети ми, за да Мога да го Видя!\u201C на Добродейците. Така решихме да сме част от тази инициатива и \u201Eнашите гласове да бъдат зрение за някой друг\u201C! Ще допуснеш ли да пропуснеш станция \u201EТвоят дом\u201C?