;
Събития

Седми преглед на постиженията в звукорежисьорското майсторство 2020 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 511 - УПИЦ за КМСД \u201EСтанислав Станчев-Стенли\u201C  Организатори: департамент \u201EМузика\u201C, УПИЗ, \u201EТонрежисьорско студио\u201C, УПИЦ за КМСД \u201EСтанислав Станчев-Стенли\u201C,  Междунараден форум-фестивал \u201EВселената на компютърната музика \u2013 2020\u201C Организатор и водещ: доц. Димитър Василев Модератор: гл. ас. д-р Росица Бечева Председател на журито: проф. д-р Симо Лазаров Членове: гл. ас. д-р Росица Бечева д-р Емил Трайчев Участници: студенти от НБУ \u2013 департамент \u201EМузика\u201C, специалност \u201EТонрежисура и компютърно музициране\u201C; студенти от други специалности и други висши училища, водещи специалисти и непрофесионалисти в областта на звукорежисурата от България и от чужбина. За седми пореден път ще се проведе традиционният фестивал с конкурсен характер \u2013 \u201EПреглед на постиженията в звукорежисьорското майсторство\u201C, в който участниците ще представят най-добрите звукозаписни проекти, които са изработили през годината. През изминалите години Прегледът се утвърди като най-престижен и представителен форум в България, в който звукозаписни продукти с високи художествено-творчески стойности и изключително иновативни идеи се оценяват от водещи авторитети в звуковите дейности. В него достойно място сред участниците винаги имат студентите от НБУ\u2013 департамент \u201EМузика\u201C, специалност \u201EТонрежисура и компютърно музициране\u201C, но успешно се представят и много други изтъкнати специалисти, които се занимават със звукорежисьорска дейност.  Носители на голямата награда в предишните фестивали са: 1. Ангелия Вихрова \u2013 2014 година; 2. Андрей Стоев \u2013 2015 година; 3. Тихомир Христозов \u2013 2016 година; 4. Мирослав Маринов \u2013 2017 година; 5. Десислава Илиева \u2013 2018 година и 6. Стоян Орсов \u2013 2019 година. Голямата награда на Фестивала Участниците и журито на Шестия преглед на постиженията в звуко-режисьорското майсторство \u2013 2019г Въпреки създалата се ситуация с карантината, ще намерим форма и тази година събитието да бъде проведено по достоен на-чин. Заключителното представяне на участващите проекти ще бъде на 08.06.2020г \u2013 понеделник, от 17.00ч, в Учебно-практическия и из-следователски център за компютърна музика и саунддизайн \u201EСта-нислав Станчев-Стенли\u201C (511 зала на Първи корпус на НБУ). За да бъдат спазени изискваните здравни норми на МНЗ, в залата ще присъст-ват само участниците и журито. Фестивалното жури е в състав: Председател на журито: проф. д-р Симо Лазаров, поч. проф. на НБУ. Членове: гл. ас. д-р Росица Бечева и д-р Емил Трайчев. Модератор на събитието: гл. ас. д-р Росица Бечева. Поканват се за участие всички настоящи и бъдещи звукозаписни специалисти. И през тази година ще бъдат излъчени победители в различни ка-тегории, които ще бъдат съобразени с представените звукозаписи. Няма ограничения и в характера и формата на звукозаписните продукти. Продължителността на предложенията не бива да бъде повече от 5,30 минути. Ако представеният звукозаписен продукт надхвърля това времетраене е необходимо да бъде избран подходящ откъс, в рамките на посоченото. Не трябва да се съдържат опознавателни елементи за автора на звукозаписа, тъй като конкурсът е анонимен. Заявки за участие се приемат до организатора на Прегледа \u2013 Димитър В. Василев на тел. 0877 414 779 или e-mail: dvasilev@abv.bg. Предложените звукозаписни продукти за участие в прегледа трябва да бъдат представени на фестивалния комитет до 05.06.2020 г. Организатор на Прегледа: Димитър В. Василев