;
Събития

'Explorations of Language and Communication in Autism Spectrum Disorder.' - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн събитие Организатори: Изследователски център \u201EКогнитивна наука\u201C, департамент \u201EКогнитивна наука и психология\u201C Лектор: Михаела Барокова, Бостънски Университет, САЩ Модератор: доц. д-р Елена Андонова Участници: Студенти, докторанти и преподаватели от НБУ, както и от други университети от страната и чужбина. Събитието е част от изследователския семинар на департамент \u201EКогнитивна наука и психология\u201C. В период на затруднения за развиване на научни изследвания в областта на психологията и поведенческите науки на този семинар ще имаме възможността да чуем за най-нови изследвания на докторанта Михаела Барокова и нейни колеги от Бостънския университет, САЩ, която от две години работи също и с колеги от НБУ. Темата за общуването на деца с разстройства от аутистичния спектър е актуална не само в научно отношение, но и дава възможност за преход от фундаменталните изследвания към приложни аспекти на практическата работа с деца и родители. Провеждането на семинара на английски език без ограничения за достъп до него ще позволи да се популяризират научни изследвания, към които Нов български университет е съпричастен.