;
Събития

Виртуален форум „Младежта като дигитални граждани: преди, по време и след пандемията“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Включване в дискусията Организатори: Център за Европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания, съвместно с \u201EПолитическа и Гражданска Обсерватория: дигитализация, миграция, климат\u201C Лектор: Александра Мирчева, активист в областта на младежкото включване и политики, съосновател на \u201EЗона 2\u201C Модератор: Ванина Нинова, Политическа и Гражданска Обсерватория Дискусианти: Ивайло Динев Ванеса Андонова Катерина Захариева Стефани Богомилова гл. ас. д-р Евелина Стайкова Пандемията даде възможност за утвърждаване и масово разпространение на новия дигитален свят: дигитално обучение, дигитално управление, дигитална търговия, дигитална култура, но и дигитални неравенства, както и повече фалшиви новини, конспиративни теории и засилване на авторитарните тенденции. Дали повишеното използване на цифрови технологии отваря възможности пред дигиталните граждани? Събитието се организира в сътрудничество с проект DETECT -ENHANCING DIGITAL CITIZENSHIP. Събитието ще се проведе на английски език и изисква предварителна регистрация. Александра Мирчева е завършила специалност \u201EМеждународни отношения\u201C в Софийския университет. Професионалният ѝ път в граждански организации е свързан с неформално образование, развитие на умения и ключови компетенци, младежко включване и овластяване и младежки политики. Александра е съосновател на Зона 21 - пространство за развитие на умения на 21-ви век. През последните 7 години тя се разработва и прилага обучителни програми за млади хора, базирани на методите на неформалното образование за развитие на ключови умения. Провеждала е обучения на местно, национално и европейско ниво с млади хора и младежки работници по теми като младежко овласяване, застъпничество, лидерски умения и умения на 21-ви век. Александра е ръководител на проекти в сдружение Образование България 2030 - обединение на експертни граждански организации и отговорни бизнес компании с обща визия за качествено образование в България до 2030 г. През 2016-2017 г. Александра е един от двамата Български младежки делегати към ООН \/ Bulgarian Youth Delegates to the UN, представляващ мненията на млади хора от България по време на сесиите на Общото събрание и Икономическия и социален съвет на ООН. Александра е участвала в експертни групи за качествени младежки политики на европейско ниво и е била представител в Европейския комитет по наблюдение на процеса Структурен диалог от името на Национален Младежки Форум.