;
Събития

TELUS International Career corner at NBU - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Hangouts Meet Организатори: ЦКРОР и TELUS International Europe Участници: студенти на НБУ TELUS International career corner е онлайн събитие, по време на което, студентите ще могат свободно да задават своите въпроси за компанията, да научат повече за кариерните пътеки в нея, да получат кариерна консултация и ориентация. Инициативата е характерна с това, че студентите от различни филологически специалности ще се запознават с възможностите за развитие и поддържане на отлично владеене на езика, който изучават, както и професионална реализация в различни сфери на компетентност в компанията. Ще общуваме със студентите по теми, които ги вълнуват; ще ги консултираме кариерно; ще обсъждаме успешни практики и действия при кандидатстване за работа; изготвяне на автобиография и поведение по време на интервю; избиране и поставяне на лични цели и ценности; извеждане на ключови компетенции, необходими за конкретни професии и планиране на измерими стъпки за постигането им.