;
Събития

Маркетинг експертите на големите говорят #Дм България - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EИкономика\u201D Лектори: Валерия Гущерова-Бойчева \u2013 Мениджър маркетинг и реклама Виктория Дюнкова - Асортиментен мениджър Модератори: гл. ас. д-р Росица Накова гл. ас. д-р Стефания Темелкова гл. ас. д-р Димитър Трендафилов доц. д-р Надежда Димова Студентите ще презентират решените си казуси пред Дм България. Маркетинг експертите на големите говорят. В серия от работни семинари маркетинг експертите на най-големите компании в България ще представят предизвикателствата в своята работа. По време на тези работни семинари експерти и студенти ще работят по практически казуси, които са свързани с ежедневната работа на един маркетинг специалист.