;
Събития

Уъркшоп „Модели за самообучение в Електронното здравеопазване“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатор: департамент \u201EЗдравеопазване и социална работа\u201C Водещ: гл. ас. д-р Полина Михова Участници: - Академични лица от НБУ - Студенти - Логопеди, психолози, специални педагози, медицински специалисти, експерти по обществено здраве - Родители на деца с комуникативни нарушения Уъркшопът предвижда виртуално представяне и презентиране на електронните ресурси за обучение в Електронното здравеопазване - работа с хора с увреждания - тестове за самостоятелна употреба и обратна връзка, среда за обучение на пациенти, самообучителен курс и софтуерни приложения за целите на телемедицината, видеоматериали, мултимедии и презентации, практически упражения, включващи софтурени решения за обучение в Електронното здравеопазване. Ще бъдат поканени да се включат онлайн студенти по психология, медицина, социална работа, специална педагогика, логопедия, обществено здраве, медицинска информатика и телекомуникации от НБУ и други университети, специалисти от помагащи професии чрез връзки с техните професионални общности и организации, хора с нарушения и техните семейства чрез пациентските групи, организации и НПО, представители на медиите и държавните институции, като информацията от тестването на продуктите и удовлетвореността от тяхната употреба ще бъде използвана за научни цели и за целите на проекта.