;
Събития

„Театрална совалка 2020“ - online представя: танцов спектакъл „Три пъти бяло“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Youtube: New Bulgarian University Facebook: Университетски театър НБУ Организатори: Университетски театър департамент \u201EТеатър\u201C Водещ на \u201EТеатрална Совалка 2020\u201C\u2013 online: Мартина Апостолова  Участници в онлайн дискусията: доц. д-р Анна Пампулова, Ирина Стоименова, Таня Кацарова; Режисьор: доц. д-р Анна Пампулова Костюми: гл. ас. д-р Яна Дворецка Участват: Завършили студенти от \u201EТанцов театър\u201C на НБУ За танца, модата в костюма и кино кадъра в Бяло... Танцът като мода, и кино в модата; танц в кадъра, и мода в киното; костюм в танцовата мода. Танцовият спектакъл \u201EТри пъти бяло\u201C представя темата за \u201Eбялото\u201C, като усещане за чистота, новост, материя, прозрачност, усещане за движение на тялото и материята на дрехата... Режисьорски проекта се състои от десет танцови миниатюри, които са от около шест минутни всяка. В тях се развива идеята за \u201Eбялото\u201C, според усещанията на хореографа доц. д-р Анна Пампулова. Картините са със самостоятелен композиционен строеж, с различна идея. По време на всеки наш #театрален #полет всеки зрител ще може да зададе своите въпроси онлайн към модераторите на \u201EТеатрална совалка 2020\u201C \u2013 online като изпишете #white в платформата www.sli.do. Ще допуснеш ли да пропуснеш станция \u201EТвоят дом\u201C?