;
Събития

Работи на студенти от ІІІ курс от бакалавърска програма „Мода“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: департамент \u201EДизайн\u201C Бакалавърска програма \u201EМода\u201C Ръководител: преп. Дора Момекова Участници: студенти от ІІІ курс \u2013 ARTB 938 Трикотаж ІІ и MODB503 \u2013 Дизайн на мъжко облекло За първи път студенти от БП \u201EМода\u201C  на НБУ показва виртуално работата си през изминалия семестър. Дора Момекова е завършила \u201EМода\u201C в Кунстхохшуле Берлин \u2013 Вайсензее. Има 20 години стаж в държавни предприятия, различни по асортимент \u2013 трикотаж, дамска конфекция, бельо, детска конфекция и др., както и 8 години в частния бизнес сато дизайнер за търговци и в собствена фирма. Преподава в НБУ от 1997 г.