;
Събития

Обучение „METER.AC: отворена мрежа за наблюдение на околната среда“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: Лаборатория за анализ и политики на въздуха, НБУ Пловдивски университет \u201EПаисий Хилендарски\u201C Лектори: гл. ас. д-р Атанас Терзийски с тема \u201EMETER.AC: Отворена мрежа за наблюдение на околната среда\u201C; доц. д-р Николай Кочев: \u201EОт данни към знание: статистическо моделиране въз основа на емпирични данни\u201C; докторант Гергана Танчева: \u201EОбработка на данни с аналитичната платформа KNIM \u2013 катедра \u201EАналитична и компютърна химия\u201C, Химически факултет на Пловдивски университет. И в двата дни събитието ще се проведе в периода 14:00 \u2013 17:00 часа.