;
Събития

Четвърта кръгла маса „Живи наследства в града“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 217 Организатори: Нов български университет Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО \u2013 София Регионалния исторически музей, град Русе, Катедра \u201EЕтнология\u201C \u2013 ПУ \u201EПаисий Хилендарски\u201C, град Пловдив Регионалния етнографски музей, град Пловдив Водещи: проф. д-р Николай Ненов (директор на РИМ \u2013 Русе), доц. д-р Меглена Златкова (ръководител на катедра \u201EЕтнология\u201C ПУ \u201EПаисий Хилендарски\u201C), доц. д-р Ангел Янков (директор на РЕМ - Пловдив) и др. Модератори: доц. д-р Ирена Бокова (НБУ), д-р Ирена Тодорова (НБУ) и др. Участници: изследователи от университети в България, Хърватска, Украйна, Великобритания, Италия и други специалисти от музеи, специалисти в сферата на културата и културния мениджмънт, експерти на ЮНЕСКО и др. Четвърта кръгла маса по проблемите на живите наследства в страните членки на Регионален Център София \u2013 ЮНЕСКО: България, Армения, България, Грузия, Кипър, Румъния,  Хърватия, Украйна, Естония, Италия, Великобритания, Южна Африка, Индия. Водещите и дискутантите, както и очакваните участници, са със сериозен изследователски опит, както и с опит в разработването на приложни проекти в сферата на живите наследства. Предвижда се издаване на текстовете и дискусията на български и на английски езици, което е осигурено финансово от РЦ на ЮНЕСКО \u2013 София. Осигурена е техническа поддръжка от фирма \u201EОктоплей\u201C ЕООД, която поддържа провеждането на Рекламната академия в НБУ (осигурява се финансово от РЦ \u2013 ЮНЕСКО, София).