;
Събития

Онлайн изложба „Дизайн на опаковка“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

YouTube Организатор: департамент \u201EДизайн\u201C Ръководител: гл. ас. д-р Яна Василева Участници: студенти от БП \u201EУеб дизайн и графична реклама\u201C Онлайн изложбата \u201EДизайн на опаковка\u201C представя графични проекти на студенти втори курс бакалавърска програма \u201EУеб дизайн и графична реклама\u201C в Нов български университет. Презентацията представя семестриални разработки реализирани в курс: WEBB 407 Графично оформление на опаковки с преподавател гл. ас. д-р Яна Василева.