;
Събития

Представяне на проведена мобилност за преподаватели по програма Еразъм + на Европейския съюз (Германия) - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: Секция \u201EПублична администрация\u201C, департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещ: гл. ас. д-р Мариана Димитрова В семинара ще бъде разгледана практиката на Университета по публична администрация Северен Рейн-Вестфалия, гр. Кьолн, Германия. Лекторът е щатен преподавател в секция \u201EПублична администрация\u201C, департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C на Нов български университет.