;
Събития

Курс „Керамика и порцелан - ателие в раница“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Лектори:  доц. д-р Моника Попова и ас. Виолета Заранкова - преподаватели в Нов български университет \u2013 департамент \u201EИзящни изкуства\u201C \u2022 Да имат отношение към изобразителното и приложното изкуство; \u2022 Да имат познания по рисуване и стилизиране; \u2022 Да имат отношение към съвременното изкуство, рисунката, писмения знак, визуалния образ, символиката; \u2022 Да имат отношение към творческия експеримент; \u2022 Да имат отношение към съвременната керамика, порцелана и дизайна; \u2022 Да имат отношение към пърформанса. Продължителност на курса: общо 30 часа, разпределени като гъвкави занятия в удобно време, съобразено с курсистите до есента на 2020 г. За доп. информация и записване: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Нов български университет Корпус 2, Офис 208 ул. 'Монтевидео' 21 гр. София Тел.: 02\/ 8110 110 (подменю 6 - за продължаващо обучение) E-mail: uppo@nbu.bg