;
Събития

„Театрална совалка 2020“ - online представя: спектакъла „Двамата бедни румънци говорещи полски“ по пиесата на Дорота Масловска - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Youtube: New Bulgarian University Facebook: Университетски театър НБУ Организатори: Университетски театър департамент \u201EТеатър\u201C Водещ на \u201EТеатрална Совалка 2020\u201C\u2013 online: Мартина Апостолова  Режисьор: Десислава Шпатова Ръководител на проекта: доц. Снежина Петрова Участват студенти на програма \u201EТеатър\u201C в НБУ: Емануил Костадинов, Мартина Апостолова, Диана Спасова, Велислав Павлов, Симеон Гълъбов, Катерина Златарова, Митко Якимов и Росица Караджова Ще допуснеш ли да пропуснеш станция \u201EТвоят дом\u201D? По време на онлайн излъчването ще се осъществи дискусия с част от екипа на \u201EДвамата бедни румънци говорещи полски\u201C. По време на всеки наш #театрален #полет всеки зрител ще може да зададе своите въпроси онлайн към модераторите на \u201EТеатрална совалка 2020\u201C \u2013 online като изпишете #sovalka в платформата www.sli.do Радикалните театрални текстове предизвикват радикални режисьорски ходове и активна гражданска позиция. Именно такива са текстовете на Масловска и това е причината да ги смятаме за важни и необходими за развитието на съвременния театър, както и за своето собствено развитие и това, на целия творчески екип. Спектакълът е част от независимия проект \u201EГОВОРИ\u201C, който изгради мостове между организации, между театър и публики, между текст и реалност, между градска среда и гражданин, очерта възможните перспективи на театъра извън сцената, чрез съпътстващи образователни и социални дейности. Проектът е изграден от художествена част \u2013 театрален спектакъл \u201EДвама бедни румънци говорещи полски\u201C на Дорота Масловска и образователна част \u2013 серия от съпътстващи семинари със социален фокус: \u201EГовори Масловска\u201C, \u201EГовори улицата\u201C и \u201EГовори Митко\u201C. В екипа са включени широк спектър професионалисти и студенти, дебютанти. Силен акцент в проекта \u201EГОВОРИ\u201C е участието на НЕГОВОРЯЩИ актьори. Можем ли да говорим за важните неща, за изтиканите в периферията теми и да не произвеждане едни и същи клишета. Чрез езика на театъра социалното има шанса да се изрази по уникален начин. Пиесата на Масловска \u201EДвамата бедни румънци говорещи полски\u201D е постмодерен драматургичен текст за антиутопичното осъзнаване на съвременния свят. Това е първата пиеса на забележителната полска авторка, която е написана през 2006 г. \u201EДвама бедни румънци говорещи полски\u201C описва опитът на двама наркоманизирани младежи да се завърнат в града, в нормалния живот, в семейството, след като са се загубили, играейки играта на фиктивни самоличности \u2013 купон с маски под девиз: \u201Eбоклук, смрад и болести\u201C, акция под надслов: Румъния! Аз съм румънец! Пътуването им се превръща в материализация на вътрешния им разпад. Пътувайки, те се срещат с все по-демонизирани образи от реалността \u2013 шизофренен клошар, маргинализирана барманка, алкохолизирана съпруга, апатичен полицай.