;
Събития

Виртуална изложба „Детайли в облеклото“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

YouTube Организатори: департамент \u201EДизайн\u201C БП\u201EМода\u201C Ръководител: Мария Миличин Участници: студенти от 3 курс, бакалавърска програма \u201EМода\u201C, MODB805 Детайли в облеклото Курсът представя основата на творческото проектиране и запознава с класическите и съвременни закономерности при изграждане на дизайнерска композиция. Основава се на основните техники за изработване на интересни детайли, допълващи облеклата. Курсът е с теоретична и творческо-практическа насоченост. През семестъра студентите проектират модни колекции основаващи се на дизайнерски и конструктивни детайли. Изграждат, композират и изработват облекла с класически и уникални детайли чрез дизайнерски процес съобразен със спецификите, характеристиките и творческата идея, развиват умения за комбинаторно, композиционно и графично мислене.