;
Събития

Виртуална изложба „Модни аксесоари“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

YouTube Организатори: департамент \u201EДизайн\u201C, БП \u201EМода\u201C Ръководител: Мария Миличин Участници: студенти от 2 курс, Бакалавърска програма \u201EМода\u201C, MODB408 Модни аксесоари \u2013 II част Курсът представя знания и умения за творческо проектиране и изработване на дизайнерски модни аксесоари, запознава с класически и съвременни закономерности при изграждане на колекция от модни допълнения и развива цветово, дизайнерско и конструктивно мислене. Курсът е с теоретична и творческо-практическа насоченост. През семестъра студентите изработват модни допълнения от различни материи и с набор от разнообразни плетачни техники. Изграждат и композират различни аксесоари в дизайнерския процес съобразно техните специфики, характеристики и творческа идея, развиват умения за плетене чрез съоръжения и възли, както и комбинаторно и графично мислене.