;
Събития

Самостоятелна фотоизложба „*Панагиря* в Бродилово – живите традиции на Странджа“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Читалище - \u201EЕкзарх Антим I -1928 г. \u201C, с. Бродилово, обл. Царево Организатор: департамент \u201EДизайн\u201C Водещ: гл. ас. д-р Иво Попов Модератор: Илия Илиев, кмет на село Бродилово, обл. Царево На 06 август 2020 г. от 18:30 часа в читалище - \u201EЕкзарх Антим I -1928 г. \u201C, с. Бродилово, се открива самостоятелна фотоизложба на гл. ас. д-р Иво Попов, департамент \u201EДизайн\u201C. Изложбата е озаглавена \u201E*Панагиря* в Бродилово \u2013 живите традиции на Странджа\u201C и е посветена на ежегодния местен празник на селото, който се провежда през втората събота на месец август. Тази година поради пандемията от КОВИД-19 \u201EПанагир\u201C няма да се състои, но изложбата, документирала \u201Eдуха на Панагиря\u201C, ще припомни за вълнуващите мигове на празника, запечатани от камерата на д-р Иво Попов в 26 кадъра подредени в 12 табла. Д-р Иво Попов преподава в НБУ от есенния семестър на 2009\/2010 учебна година. От 2012 г. е щатен асистент към Бакалавърски факултет, а от 2016 година, след спечелен конкурс, заема академичната длъжност 'главен асистент', професионално направление 8.2. Изобразително изкуство. Научните интереси на д-р Попов са в областта на съвременните практики и тенденции на развитие на дизайна, както и на специфичните исторически и социални контексти, обуславящи възникването им. Изследователските му интереси са фокусирани върху експозиционния, графичния, рекламния, пространствения, интериорния дизайн и широкия спектър от форми и практики, стоящи зад тези понятия. В своята дейност д-р Иво Попов насочва усилия към: - активна работа със студентите за овладяване на знания и умения в областта на съвременните форми на дизайн; - представяне на студентските постижения на изложби в утвърдени арт пространства, както в София, така и в страната и чужбина; - съдействие за организиране на нови ателиета за подобряване качеството на учебния процес; - популяризиране на специалността и постиженията на студентите с цел привличане на кандидат-студенти и утвърждаване на добрите позиции на специалността в образованието по дизайн в България. Член е на Съюза на Българските художници, секция \u201EРекламен дизайн\u201C. Член и съучредител на Камарата на дизайнерите в България. Има участия в научни конференции, както и множество публикации в научни издания в България. Работи основно в областта на корпоративния дизайн. Проектирал е експозиционния дизайн на над 50 изложбени пространства, търговски площи, художествени галерии и музеи у нас и в чужбина. Негови проекти за експозиционен дизайн са реализирани както у нас, така и в Бостън (САЩ), Торонто (Канада), Нюрнберг (Германия), Милано (Италия), Сидни (Австралия), Скопие (Република Северна Македония), Тирана (Албания). Реализирал е проекти за рекламен и експозиционен дизайн на Президентството на Република България (2013 г.), на Българска народна банка, на големи български и чуждестранни компании. Печелил е редица конкурси за графичен корпоративен дизайн, включително конкурс за герб на община Елин Пелин. Има награда за експозиционен дизайн за най-атрактивен изложбен щанд на фирма ЛАЗАТЕК, за изложението MachTech & InnoTech Expo, в Интер Експо Център, София, 2012 г. От юли 2020 година д-р Иво Попов е и.д. ръководител на департамент \u201EДизайн\u201C.