;
Събития

Онлайн експозиция „Студентски проекти за дизайн на персонаж и околна среда за видео игри“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

YouTube Организатори: департамент \u201EДизайн\u201C БП \u201EУеб дизаин и графична реклама\u201C Автори: студенти в лекционен курс с практическа насоченост \u201EДизайн на среда, предмети и обекти в компютърните игри\u201C, 1 курс, 2 семестър в бакалавърска програма \u201EУеб дизаин и графична реклама\u201C В тази експозиция са показани избрани студентски проекти на персонажи и околна среда за компютърни игри, комикси и кратки анимирани реклами. За изработване на проектите се използват графични таблети и се работи с комбинирана техника \u2013 дигитално и класическо рисуване. Разглеждат се основни аспекти на рисунката като цвят и светлосянка, анатомия, композиция и перспектива. Усвояват се методи на художествена стилизация и визуална деформация с цел подсилване на характерни черти у персонажите. Преподавател:  Константин Касабов Константин Касабов, завършил НХА сп. Живопис, бакалавър (2014) и магистър (2016) е съвременен български художник и живописец с богат опит в графичния дизайн и предпечатна потготовка, работи в сферата на дигитална и класическа рисунка. Практикува и преподава аудио монтаж, дигитално илюстриране и класическо рисуване в НБУ. Интересува се от диалога между съвременното дигитално изкуство и класическите методи и техники.