;
Събития

Онлайн курс „Практически умения на юриста: Ефективна писмена и устна защита на ищеца“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Провежда се в онлайн обучителната платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Лектор: Десислава Джарова - дългогодишен съдия по граждански и търговски дела, със стаж в Съда на Европейския съюз - Люксембург (Съд на публичната служба), сертифициран медиатор Участници: Курсът е за студентите, изучаващи граждански процес във висши училища, и за юристи, желаещи да придобият допълнителни практически знания и умения, за да бъдат още по-ефективни професионалисти. Работа във виртуална класна стая: Понеделник: 18:30 - 19:30 Четвъртък: 09:30 - 10:30 По време на курса ще придобиете следните знания и умения: Успешно завършилите курса ще придобият необходимите умения за свободно и професионално изразяване в писмена форма и за ефективна комуникация с клиентите, държавната администрация и съдебните органи. Успешно завършилите курса получават сертификат от Нов български университет. Задължителна предварителна регистрация в: Училище за професионално и продължаващо обучение към НБУ корпус 2, офис 208 Нов български университет ул. 'Монтевидео' № 21, гр. София ☎️ 02\/ 811 0110 (бутон 6)