;
Събития

Подготвителен курс по английски език за изпит - ниво B2 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Провежда се в онлайн обучителната платформа на Училището за професионално и продължаващо обучение при НБУ Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Екип от преподаватели на НБУ: екип от водещи преподаватели по английски език в Нов български университет Курсът за всички, които желаят да се подготвят за изпита си по английски език: Курсът е онлайн и е разпределен в рамките на 4 седмици. Разработен е в две части: 1️. \u201EРецептивни умения\u201C (четене и слушане) и употреба на езика; 2️. \u201EПродуктивни умения\u201C (писане и говорене). Участниците в курса се запознават с формата на изпитите - писмен и устен, и с помощта на предложените тренировъчни упражнения се подготвят за успешното изпълнение на отделните им елементи. Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение от Нов български университет. Учебна такса - 65 лв. Преференциална учебна такса за студенти и алумни (завършили студенти) на НБУ - 50 лв.   За записване: Училище за професионално и продължаващо обучение към НБУ корпус 2, офис 208 Нов български университет ул. \u201EМонтевидео\u201C № 21, гр. София 02\/ 811 0110 (подменю 6) 0884 824542 uppo@nbu.bg