;
Събития

Професионално-квалификационна програма по Монтесори педагогика в гр. София - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ Лектори: д-р Йорданка Пискова \u2013 детски психо-невролог; AMI \u2013 диплома 3-6 години, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия Ренета Венева \u2013 психолог; AMI \u2013 диплома 3-6 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия Симеон Чуканов \u2013 социален педагог;  Монтесори диплома от Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен за 3-6 и 6-12 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен \u2013 Германия Участници: - педагози с предучилищна и начална педагогика - бакалаври и магистри; - социални педагози, - специални педагози, - психолози и логопеди. Екипи от специалисти от центрове за обществена подкрепа и центрове за настаняване от семеен тип и други социални институции от различни области на страната, които работят с деца от 3 до 6-годишна възраст. В обучението може да участват курсисти, както от Пловдив, така и от близките населени места, и от цялата страна. Базирайки се на труда на френските лекари Жан Итар и Едуард Сеген, д-р Мария Монтесори създава метод за обучение на деца, който се основава на свободата, стремящ се най-вече към това да създава добри хора. В гр. Пловдив е създадена устойчива и развиваща се Монтесори общност, като програмата ни по Монтесори педагогика придобива все по-широка популярност, както със засилен интерес, както от специалисти и експерти от страната, така и от професионалисти от чужбина. Лекционният план на програмата ни по Монтесори педагогика покрива основните теоретични аспекти на Монтесори концепцията и включва усвояването на всички практически аспекти на работата с материала за децата на възраст от 3 до 6 години.