;
Събития

Практикум по публичноправни науки - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Лектори от департамент \u201EПраво\u201C в НБУ Курсовете се основават на конспектите за трите държавни изпита по гражданскоправни науки, наказателноправни науки и публичноправни науки. Темите са обединени по съдържателен признак в тематични направления. Практикумът се провежда стандартно 2 пъти в учебната година- през есенния и пролетния семестър. Задължителна предварителна регистрация в: Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ корпус 2, офис 208 Нов български университет ул. \u201EМонтевидео\u201C № 21, гр. София ☎️ 02\/ 811 0110 опция 6) График за практикум по публичноправни науки (LAWQ300):