;
Събития

Практикум по наказателноправни науки - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Лектори от департамент \u201EПраво\u201C в НБУ Курсовете се основават на конспектите за трите държавни изпита по гражданскоправни науки, наказателноправни науки и публичноправни науки. Темите са обединени по съдържателен признак в тематични направления. Практикумът се провежда стандартно 2 пъти в учебната година - през есенния и пролетния семестър. График за практикум по наказателноправни науки (LAWQ200):