;
Събития

Изложба „Буря по време на пандемия“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Коридорно пространство на етаж 2 Организатор: департамент \u201EИзящни изкуства\u201C Куратор: гл. ас. д-р Христина Дякова Участници: студенти от БП \u201EВизуални изкуства\u201C, модул \u201EСценичен дизайн\u201C  и МП \u201EСценичен дизайн и медии\u201C Изложбата представя сценични и костюмни решения на студентите от модул \u201EСцените дизайн\u201C и МП \u201EСценичен дизайн и медии\u201C по текста \u201EБурята\u201C на Шекспир.