;
Събития

Представяне на „Текстил: Литературно списание бр. 2: Голямото аз – автофикция, дневници, селфи“ и сборника „Ставите на светлината: Избрано“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатори: Център за книгата Сборникът \u201EСтавите на светлината\u201C съдържа текстове от най-ранните години на Рилке до последните му зрели творби. Формално са събрани три отделни книги \u2013 пълните фрагменти поезия в проза от \u201EПесен за любовта и смъртта на корнета Кристоф Рилке\u201C, \u201EДуински елегии\u201C и \u201EСонети към Орфей\u201C. А последната част, като един вкусен завършек, съдържа някои повече или по-малко познати стихотворения от различни стихосбирки.