;
Събития

Представяне на речника „Politics in 40 Words“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатори: Център за книгата Водещ: ас. Христо Панчугов Редактор: проф. Евгени Дайнов Авторите на изданието се опитват да покажат произхода, еволюцията и значението на ключови политически термини, както и да очертаят и дискусиите, свързани с тях. Речникът е от полза, както за студенти, така и за широката публика.