;
Събития

Представяне на „Никола Стоянов. Живот и дейност (1875–1939). Мемоари. Дневник (1940–1944)“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатори: Център за книгата Водещ: проф. д-р Веселин Методиев \u201EВ корелацията \u201Eпамет\u2013забрава\u201C главният герой на настоящото издание принадлежи по-скоро към недостатъчно познатите и почти забравени лица от нашето минало. Днес, извън кръга на стопанските историци и специалистите по македонския въпрос, името му не е известно сред по-широката аудитория.  Но кой всъщност е Никола Стоянов и с какво предизвика нашия интерес? Много са реперите в житейската му траектория. Македонски българин от Дойран, обречен завинаги на националния идеал и каузата \u201EМакедония\u201C. Амбициозен младеж, получил много добро образование по математика и физика у нас и във водещи по това време университети в чужбина, устремен към астрономията, \u201Eнай-възвишената наука \u2013 науката на небето\u201C. Дори само тази видима многостранност на житието на Никола Стоянов обосновава и оправдава настоящото издание.\u201C