;
Събития

Представяне на две книги от и за Трифон Кунев в чест на 140-годишния му юбилей - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатори: Център за книгата департамент \u201EНова българистика\u201C Модератор: проф. Пламен Дойнов, д.н. Дискутанти: проф. Михаил Неделчев, проф. д-р Светлана Стойчева, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Йордан Ефтимов, гл. ас. д-р Мария Огойска, гл. ас. д-р Методи Методиев, Надежда Александрова Книгите се публикуват в рамките на научноизследователската програма \u201EЛитературата на НРБ (1946\u20131990)\u201C, реализирана от департамент \u201EНова българистика\u201C на НБУ. Трифон Кунев. \u201EГолата истина. Публицистика 1945\u20131947\u201C. Колекция \u201EНеиздадените\u201C. Книга седма. Съст. Пламен Дойнов. Изд. \u201EКралица Маб\u201C, Департамент \u201EНова българистика\u201C на НБУ, С., 2020, 428 с. Книгата съдържа фейлетони и статии от Трифон Кунев (1880\u20131954), публикувани между есента на 1945 и ранната пролет на 1947 г. Тук е включена книгата \u201EСитни-дребни като камилчета\u201C (1946), а за първи път в книга се появява публицистиката и документалистиката, която Кунев създава по повод нанесения му на 8 юни 1946 г. побой, както и текстове, поместени в \u201EНародно земеделско знаме\u201C след излизането му от ареста на Централния софийски затвор \u2013 между ноември 1946 г. и март 1947 г. Подробно е очертано опозиционното присъствие на Трифон Кунев в литературно-политическата публичност след 9 септември 1944 г. \u201EПоезия, сатира, опозиция: Трифон Кунев\u201C. Библиотека \u201EПрисъствие\u201C. Книга 4. Съст. Пламен Дойнов. Изд. \u201EКралица Маб\u201C, Департамент \u201EНова българистика\u201C на НБУ, С., 2020, 270 с. Книгата съдържа текстове, представени на конференцията \u201E140 години Трифон Кунев\u201C в Нов български университет на 21 февруари 2020 г. В тях значението на Трифон Кунев (1880\u20131954) за българската литература, култура и общество се оценява както в различни исторически контексти, така и на фона на целия български ХХ век. Сборникът съдържа текстове от Светлана Стойчева, Николай Димитров, Морис Фадел, Надежда Александрова, Антоанета Алипиева, Михаил Неделчев, Мария Огойска, Методи Методиев, Ясен Бориславов, Пламен Дойнов, както и специален дял \u201EКритически архив\u201C \u2013 отзиви и статии за творчеството на Трифон Кунев през годините.