;
Събития

Начало на Международна седмица на открития достъп до научна информация - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Zoom Организатор: Библиотека Водещ: д-р Радостина Тодорова, директор Библиотека Участници: преподаватели Нов български университет е първият университет в България, който се присъединява към световното движение \u201EOpen Access\u201D и ще отбележи Международната седмица за единадесета поредна година. Темата за 2020 г. е \u201EЦелесъобразен открит достъп: Предприемане на действия със стремеж към справедливост и приобщаване\u201C.