;
Събития

Ресурсен потенциал на Родопски туристически район и анализ и на конкурентоспособността в туризма - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Пампорово \u2013 хотел \u201EОрловец\u201C, Маршрут: София (НБУ)-Пазарджик-Батак-Доспат-Борино-Девин-Широка Лъка-Пампорово-Въча-Кричим-Пазарджик-София (НБУ) Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Ръководител практика: доц. д-р Милена Караилиева Модератор: докторант Симон Янков Участници: студенти от БП \u201EУправление на туризма\u201C VII и III семестър Провеждането на практиката в извънаудиторна среда (туристическа дестинация) акцентира върху практико-приложните аспекти на програмата и предоставя възможност за конкретна ангажираност на студентите в учебния процес и тяхното мотивиране за бъдещата им реализация в туристическата индустрия, проучвайки добрите практики в туризма на мезо (регионално развитие на равнище дестинация) и микро равнище (хотелиерска, ресторантьорска, туристическа агенция\/туроператор) чрез проучване и сравняване на данни и факти от туризма в можество туристически обекти по определени критерии и показатели за оценка на конкурентоспособоността за съответната туристическа дейност във връзка с изучаваните курсове.