;
Събития

Изложба „Букви от вкъщи“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Алея пред Аулата Организатори: департамент \u201EИзящни изкуства\u201C отдел \u201EВътрешни комуникации\u201C Автор на идеята: ас. д-р Дамян Дамянов в екип с доц. д-р Калина Христова Автори: студенти от модул \u201EПлакат и рекламен дизайн\u201C в бакалавърска програма \u201EВизуални изкуства и от магистърска програма \u201EИлюстриране и графични технологии\u201C на департамент \u201EИзящни изкуства\u201C Експерименталният проект по идея на ас. д-р Дамян Дамянов в екип с доц. д-р Калина Христова от департамент \u201EИзящни изкуства\u201C беше поставен като типографска задача на студентите от модул \u201EПлакат и рекламен дизайн\u201C в бакалавърска програма \u201EВизуални изкуства и от магистърска програма \u201EИлюстриране и графични технологии\u201C. Заглавието на задачата, както и нейните условия, бяха продиктувани от обявеното извънредно положение в страната и наложилата се от ситуацията дистанционна форма на обучение. Целта на студентите бе да интерпретират буквите от кирилската азбука с помощта на вещи и обекти, които всеки може да намери в своята кухня, хол, мазе, без да излиза и като използва само това, което може да намери у дома. Експозицията беше представена виртуално в рамките на Дни на изкуствата на Нов български университет 2020, а вече може да бъде разгледана и на живо в пространството на алеята пред Аулата.