;
Събития

Семинар „Електронни елементи в телекомуникациите - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 2, Зала 703 Организатор: департамент \u201EТелекомуникации\u201C Лектор: гл. ас. д-р Тереза Стефанова Участници: студенти от бакалавърска програма \u201EТелекомуникации и компютърни технологии\u201C Семинарът е предназначен за студенти от бакалавърска програма \u201EТелекомуникации и компютърни технологии\u201C. Целта на семинара е да запознае студентите с пасивните електронни елементи в телекомуникациите \u2013 техните параметри, предназначение и приложения в електронните схеми.