;
Събития

Публична лекция „Университети, бизнес и общество за по-добро бъдеще“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

УниАрт Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Лектор: д-р Джейн Муита \u2013 Представител на УНИЦЕФ в България Модератор: Жюстин Томс \u2013 преподавател в НБУ Участници: студенти, преподаватели, служители на НБУ и външни участници През юли 2018 г. Министерството на външните работи на Република България приема акредитивните писма на д-р Джейн Муита в ролята й на новия Представител на УНИЦЕФ в България (UNICEF Bulgaria) - така започва нова глава на сътрудничество между Детския фонд на ООН и Правителството на България за нов мандат от 5 години \u2013 до 2022 г. Д-р Муита, родом от Кения, е заемала позицията на Заместник-представител на УНИЦЕФ в Зимбабве от ноември 2013 г. В това си качество тя е ръководила разработването, прилагането, мониторинга и оценката на програмата на УНИЦЕФ за страната. Преди това д-р Муита е заемала позицията Заместник-представител на УНИЦЕФ в Малави и Руанда, където е ръководила комплексни програми за деца. Д-р Муита притежава бакалавърска степен по медицина и хирургия, и магистър по педиатрия от Университета в Найроби, както и магистърска степен по обществено здраве от университета \u201EДжонс Хопкинс\u201C, САЩ. Д-р Муита и екипът ѝ работят за постигане на устойчиви резултати чрез четири програмни компонента: (1) ранно детско развитие и система за публична грижа за деца; (2) приобщаващо предучилищно и училищно образование; (3) превенция на насилието, защита на жертвите и достъп до правосъдие за всички деца; и (4) партньорства за наблюдение, комуникация и насърчаване на правата на детето в България и по света. УНИЦЕФ работи заедно с Правителството, държавните институции, партньорите от агенциите на ООН, медиите, частния сектор, академичните среди, организациите на гражданското общество, родителите, децата и юношите за реализиране на програмата.