;
Събития

Публична лекция „Това, което е добро за хората, не винаги е политически правилно, но някой трябва да го свърши“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Аула Организатор: департамент \u201EПраво\u201C Лектор: Трайчо Трайков \u2013 кмет на район \u201EСредец\u201C в Столична община Дискутант: проф. Райна Николова, д. н. Участници: студенти от департамент \u201EПраво\u201C на НБУ Район \u201EСредец\u201C е един от 24-те административни района на Столична община от 1995 г., представляващ историческото, административното, културното, образователното, зеленото сърце на София.  Правоприемник е на Сталински районен народен съвет, на Ленински районен народен съвет и на Териториална общинска администрация \u201EСредец\u201C. Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистъра на населението от район \u201EСредец\u201C на гр. София (чл. 93, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация). Това е районът, в който се съхраняват всички актове по гражданско състояние (актовете за раждане, за граждански брак и за смърт) на столичани от 1913 г. до 1947 г.  Трайчо Трайков е кмет на район \u201EСредец\u201C в Столична община. Преди избирането му за кмет, той е общински съветник в Столичен общински съвет, финансов и стратегически консултант и предприемач. От 2009 г. до 2012 г е министър на икономиката, енергетиката и туризма, а преди това \u2013 член на ръководния екип на енергийната компания ЕВН в България. В предишните години от кариерата си работи по проекти за сливане и придобиване, интеграция на компании след сливания и придобивания, пазарно развитие, дялови инвестиции, рисков капитал и др. в различни страни от Централна и Източна Европа, в компаниите Central Europe Trust и Roland Berger. Завършил е Международни икономически отношения и УНСС, а преди това Английската езикова гимназия в София. Има международни специализации по финансов анализ, контролинг, публично-частни партньорства, управление на проекти и др.