;
Събития

Научно практически семинар „Управление на проект „Идеалното работно място“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, зала 307 Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Водещ: Люба Йонкова, експерт и ръководител европейски проекти Модератор: гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова Участници: студенти от програмите на департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C, студенти от МП УРЧР и МП МОС  Събитието дава възможност на участниците да се запознаят с добрите практики в проектната дейност. По време на семинара участниците ще имат възможност да дискутират проблеми свързани с разработването и управлението на европейски проекти. Люба Йонкова, координатор проекти за сътрудничество към Faggioli \u2013 Agritour Consultancy, Italy (Агенция за транснационално сътрудничество и развитие на селските райони), ръководител проекти към България Трейнинг. С 15-годишен опит в областта на управлението на трансгранични и евро-проекти.