;
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ - Длъжен ли е съдията да приложи противоконституционен закон? - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Аула Организатори: департамент \u201EПраво\u201C департамент \u201EПолитически науки\u201C и департамент \u201EСоциална работа и здравеопазване\u201C   Лектор: Съдия Константин Кунчев Модератор: гл. ас. д-р Деяна Марчева Дискутанти: проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Катерина Йочева, проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ Семинарът ще постави върху въпроса за непосредственото действие на конституцията. Константин Кунчев е съдия в Софийски районен съд и има богат преподавателски опит като хоноруван преподавател по облигационно право в СУ \u201EСв. Климент Охридски\u201C и УНСС, а също и по гражданско процесуално право в УНСС. Той е един от най-задълбочените изследователи в областта на гражданското право като има редица научни публикации, сред които анализи и систематизация на съдебна практика и др.