;
Събития

Семинар „Практическа разработка на електронни устройства“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 617 Организатор: департамент \u201EТелекомуникации\u201C Лектор: гл. ас. д-р Тереза Стефанова Участници: студенти от бакалавърска програма \u201EТелекомуникации и компютърни технологии\u201C Семинарът е предназначен за студенти от бакалавърска програма \u201EТелекомуникации и компютърни технологии\u201C. Целта на семинара е да представи на студентите етапите и последователността на работа при разработването на електронни устройства.