;
Събития

Публична лекция „Ролята на прокурора в административния процес“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Виртуална класна стая Организатор: департамент \u201EПраво\u201C Лектор: Атанаска Дишева \u2013 член на Висшия съдебен съвет Модератор: проф. Райна Николова, д. н. Участници: студенти от департамент \u201EПраво\u201C на НБУ Събитието дава възможност да се обсъди темата за прокурорския надзор върху дейността на административните органи в контекста на принципа за разделение на властите и на принципа на правовата държава. Ще даде възможност да се конкретизира обемът на прокурорската функция за спазване на законността. Атанаска Дишева е завършила Софийския университет \u201EСвети Климент Охридски\u201C, специалност \u201EПраво\u201C. В периода 20.12.1989 г. \u2013 20.12.1990 г. е съдебен кандидат в Софийски градски съд. В периода 5.07.1991 г. \u2013 5.04.1992 г. е младши съдия в Окръжен съд \u2013 Варна. От 6.04.1992 г. до 4.10.1999 г. е съдия в Районен съд \u2013 Варна, В периода 4.10.1999 г. \u2013 21.02.2005 г. е съдия в Окръжен съд \u2013 Варна. В периода 21.02.2005 г. \u2013 3.10.2017 г. е съдия във Върховния административен съд на Република България.  От 3.10.2017 г.  е член на Висшия съдебен съвет.