;
Събития

Семинар „Управление на съвременния бизнес чрез екологичния маркетинг“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C Лектор: доц. д-р Надя Маринова Участници: студенти от департамент \u201EАдминистрация и управление\u201C По време на семинара ще се акцентира на екологичния маркетинг като предимство при реализирането на бизнес идеи. Ще се обърне внимание на промените в изискванията към предприемачите за имплементиране на зелени практики, както и предимствата  и възможностите произтичащи от това. Не на последно място природосъобразното ползване на природни ресурси крие и рискове. Какви са те и как да се избегнат също ще бъде предмет по време на дискусиите. Студентите ще запознаят с това как да следят и управляват риска, за да оптимизират разходите си при реализиране на бизнес идеи. Фокусът ще се постави върху най \u2013 новите екологични изисквания и стратегии, които ЕК предложи за всички страни членки в ЕС. За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на традиционните методологии за управление на бизнеса, но и да бъдат наясно с новите тенденции и устойчивите начини на мислене и природоползване.