;
Събития

Представяне на „По спиралата на познанието. Сборник с доклади от научна информация, посветена на 80 години от рождението на проф. д.н. Тодор И. Живков“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, книжарница корпус 1 Организатор: Център за книгата Модератор: проф. д-р Магдалена Елчинова Този том съдържа част от докладите, изнесени на научната конференция \u201EЛокус и универсум \u2013 20 години по-късно. Фолклористиката, етнологията и антропологията в съвременния свят\u201C, състояла се на 16 и 17 ноември 2018 г. в НБУ. Конференцията беше посветена на 80-годишнината от рождението на видния фолклорист и етнолог Тодор Ив. Живков (1938-2001). Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.