;
Събития

Представяне на „Управление на работодателската марка през XXI век: възможности и ограничения“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатори: Център за книгата  Модератор: доц. д-р Соня Алексиева В настоящата монография  са представени класическите виждания за същността на работодателската марка, еволюцията на идеите за успешна разработка на работодателската марка и съвременните тенденции на пазара на труда, където марката на работодателя е само един от факторите за решаване на кадровите проблеми. Специално внимание е отделено на ограниченията на възможностите на работодателската марка и границите на нейната ефективност. Разглеждат се редица нови явления на пазара на труда и нови фактори на влияние в резултат на свободното уеб пространство. Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.