;
Събития

Представяне на „Русия: една история на страна без история“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1 Организатор: Център за книгата  Модератор: гл. ас. д-р Методи Методиев \u201EНакратко, посланието е следното: докато Западът загнива, защото е основал всичките си институции и практики върху дефектния индивид, на Русия предстои да завладее света, тъй като тя гради себе си не върху някакви си индивиди, а върху абсолютни ценности, стоящи далеч над отделното човешко същество. Затова \u2013 следва да се отбележи \u2013 Русия не се развива. Тя няма нуждата да се развива, тъй като е изначално перфектна. А след като не се развива, тя няма как да има история. Постоянното усилие да не се допусне формирането на индивиди е причината в Русия да няма нито история, нито закон, нито \u2013 елементарните житейски удобства, характерни за Запада.\u201C Е. Дайнов Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.