;
Събития

Семинар „Есето – жанрът, който мисли кризите“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, зала 207 Организатор: департамент \u201EНова българистика\u201C Водещ: гл. ас. д-р Биляна Курташева Модератор: доц. д-р Морис Фадел Участници: преподаватели и студенти в програмите на департамент \u201EНова българистика\u201C, както и преподаватели и студенти в други хуманитарни департаменти на университета  Семинарът ще се фокусира върху жанра есе в исторически и теоретичен план, като последователно реконструира неговите начала, употребите му в различни епохи и контексти и експанзията му днес, когато есето \u201Eпронизва\u201C почти всички жанрове, от поезията до романа (едно твърдение, което предстои да дискутирме и аргументираме). Изходната ни теза е, че есето е родено от разрива и кризата. И това не е метафора: книгата майка на този жанр \u2013 \u201EОпити\u201C на Монтен (1580) \u2013 е създадена във време на чума и кървави религиозни войни. Какви са концептуалните залози на този факт, който сме склонни да забравяме? И до днес, ако проследим кога даден автор се обръща към този жанр, ще видим, че това става в моменти на изпитания, на резки промени в света и\/или в личния живот. Как жанрът набира популярност, как продължава (в най-добрите си форми) да бъде опит на мисълта отвъд \u201Eготовите истини\u201D, да съчетава лично и публично, тяло и ерудиция, литература, философия, политика, наука... Сред разглежданите теми ще бъдат: началата на есето (от Вартоломеевата нощ до кулата на Монтен и отвъд тях); как Шекспир чете Монтен; как Борхес дава тласък на есеизирането на литературата; есето и романа днес (Кундера, Памук, Угрешич, Токарчук...); разцветът на есето в България след Първата световна война; есето в списание \u201EЗлаторог\u201C; подривната сила на есето през социализма (\u201EЗадочните репортажи\u201C на Георги Марков) и т.н. Гл. ас. д-р Биляна Курташева е преподавател в програмите на департамент \u201EНова българистика\u201C. Автор е на книгите: «Антологии и канон: антологийни модели на българската литература\u201C (2012) и \u201EПо ръба на сравнението. Яворов и \u201EРолинг Стоунс\u201C и други не\/възможни интертекстове\u201C (2018). Главен редактор е на списанието за университетска култура \u201EСледва\u201C. Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.