;
Събития

Онлайн курс „Бранд мениджмънт“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Обучителната платформа на УППО Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Лектор: гл. ас. д-р Димитър Трендафилов Ползите за курсистите се изразяват накратко в: Лектор: гл. ас. д-р Димитър Трендафилов - преподавател в НБУ и експерт с над десет годишен специализиран изследователски и консултантски опит. Насочен е към тези, които искат да разберат какво е търговска марка (бранд), как се изгражда и развива, какви условия и фактори помагат на едни марки да се отличат от конкуренцията за сметка на други, както и към тези, които намират темата за управление на марки или 'бранд мениджмънт' за интересна. Брандове като Apple, Adidas, Facebook, Armani, BMW, Heineken и много други доминират редица продуктови категории и определят дневния ред откъм стоки, услуги, потребителски изживявания, комуникации и тенденции в търсенето. Всичко това повдига въпроси, на които курсът отговаря в сбит и ясен вид и формат чрез: конкретен лекционен материал, отделно изнесени казуси от практиката, описващи и анализиращи успеха или неуспеха при конкретни марки от света и България, видео-разяснителни лекции и дискусии в реално време. Учебното съдържание в курса има за цел да обхване както историческата перспектива, така и необходимостта и същността на създаването на търговски марки, да изложи конкретния набор от инструменти за тяхното развитие и да опише възможните стратегии за географско развитие, изграждане на портфолио и създаване на бранд разширения. Записалите се курсисти получават онлайн достъп до онлайн обучителната платформа на УППО \u2013 LLL.nbu.bg след регистрация. Задължителна предварителна регистрация в: Училище за професионално и продължаващо обучение в НБУ корпус 2, офис 208 Нов български университет ул. 'Монтевидео' № 21, гр. София 02\/ 811 0110 (опция 6) uppo@nbu.bg