;
Събития

Квалификационен курс за учители „Развитие на дигитални компетенции за по-ефективно преподаване в дигитална среда“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Обучителната платформа на УППО Организатор: Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) Лектор: гл. ас. д-р Росица Накова За всички учители в основното и средно образование, които искат да се запознаят задълбочено с възможностите на дигиталните платформи. В рамките на курса ще бъдат разгледани и възможностите на дигиталните платформи за по-дълго и ефективно задържане на вниманието на учениците в учебния процес. Курсът е онлайн, с продължителност 16 часа, равняващи се на 1 квалификационен кредит. Провежда се в онлайн обучителната платформа на Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ при НБУ - https:\/\/lll.nbu.bg Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 1 квалификационен кредит от Нов български университет. Задължителна предварителна регистрация в: Училище за професионално и продължаващо обучение към НБУ корпус 2, офис 208 Нов български университет ул. 'Монтевидео' № 21, гр. София 02\/ 811 0110 (бутон 6) uppo@nbu.bg