;
Събития

Клуб по творческо писане на тема: Устойчиви форми в поезията. Записване на нови членове - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Модератори: проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Емилия Дворянова Първата сбирка на Клуба за академичната 2020\/2021 ще бъде посветена на онези устойчиви форми в поезията, които и днес се ползват с доверие и популярност: сонет, хайку, алба, газела, рубаи, епитафия, лимерик, частушка. Защо Оскар Уайлд е избрал сонетната форма за стихотворението си \u201EСонет за избиването на християните в България\u201D? Защо Джордж Бърнард Шоу е автор на лимерици? Какво е направил с албата Езра Паунд? Кои са майсторите на частушката? В епоха, когато и българската поезия познава тези жанрове, какво още можем да направим с тях? Събитието ще се проведе при мерките, посочени в Заповед №РД-01-626\/27.10.2020 г. параграф I, т.5 на Министъра на здравеопазването.